Przeglądasz posty w kategorii:Uncategorized

Kwiatowe wianki na głowę

Zer­wało dziew­czę nad ra­nem kwiatuszek. Po­tem dru­gi i trze­ci…up­lotła wianuszek. Ko­loro­wy wianek na głowę włożyła… z piosenką na us­tach bo­so…za­tańczyła. Kwiatowe wianki, tradycyjny element słowiańskich obrzędów i zabaw od zawsze były ważną częścią naszej kultury. Przez lata zapomniane…

Więcej